Opslagstavlen

Alternative gudstjenester i Vejlefjordkirken 2017

Efterårets aktiviteter følger senere

Ungdomsgudstjenester
(Bemærk: Når der er alternativ gudstjeneste i Aulaen, vil der også være almindelig gudstjeneste i kirken kl. 11.00)


Bank

Menighedens bankforbindelse er Den Jyske Sparekasse. Indbetalinger kan ske til enten

1) Den jyske Sparekasse 8131 6580 668273 eller
2) Giro: 1551 6306586

 

Hjemmenes aften
Der er planlagt "hjemmenes aften" følgende to fredage i indeværende skoleåret: 27.10.2017 - 08.12.2017 - 09.03.2018
Formålet med disse aftener er at skabe en bedre kontakt mellem menighedens medlemmer og Vejlefjordskolens kostelever ved at inviteter dem til en hyggelig aften i private hjem.


Lokaleleje 2017
Menighedbestyrelsen har besluttet, at den enkeltes bidrag til dækning af omkostninger ved lys, vand, varme og rengøring er kr. 700. Dog kan pensionister og studerende nøjes med at betale kr. 400 for hele året.


Støttemedlem af spejdertroppen

Et medlemskab koster kr. 75,00 om året. Alle kan være støttemedlem - også uden kendskab til spejderliv, knob og knuder, gryder og morsealfatet. Alle opfordres til at blive støttemedlemmer, da det er til stor økonomisk hjælp for spejdertroppen. 100 støttemedlemmer under 30 år udløser et økonomisk tilskud til spejdertroppen på kr. 100.000.
Kontakt Susse Flinker.


Der hænger opslag i kirkens forhal om:

  • Adventnyt online - nyhedsbrev fra Unionen 
  • Hjælpeaktion 2016 - årsrapport 
  • Menighedens aktivitetskalender 2016/2017 
  • Menighedsnyt for indeværende måned 
  • Årskalender 2017 - for Adventistkirken 
  • Årskalender 2017 - for spejder- og ungdomsaktiviteter


Kommende arrangementer 2017

23.-26. juni Master Guide Camp IV Nordnorge  Kategorier: Spejder
25.juni - 02. juli Børnelejr på Himmerlandsgården  Kategorier: Børn
03.-09. juli TEENcamp på Himmerlandsgården  Kategorier: Ungdom
09.-16. juli IMPACT ved Hjørring  Kategorier: Unge / Adventistkirken
19.-23. juli Familiecamping 2017 på Himmerlandsgården  Kategorier: Familier
23.-30. juli Spejderlejr på Himmerlandsgården  Kategorier: Spejder
01.-05. august Fælles europæisk ungdomskongres i Valencia, Spanien Kategorier: Ungdom