Opslagstavlen

Ungdomsgudstjenester

(Bemærk: Når der er alternativ gudstjeneste i Aulaen, vil der også være almindelig gudstjeneste i kirken kl. 11.00)


Bank

Menighedens bankforbindelse er Den Jyske Sparekasse. Indbetalinger kan ske til enten

1) Den jyske Sparekasse 8131 6580 668273 eller
2) Giro: 1551 6306586

 

Hjemmenes aften
Formålet med disse aftener er at skabe en bedre kontakt mellem menighedens medlemmer og Vejlefjordskolens kostelever ved at inviteter dem til en hyggelig aften i private hjem.


Lokaleleje 2018
Menighedbestyrelsen har besluttet, at den enkeltes bidrag til dækning af omkostninger ved lys, vand, varme og rengøring er kr. 700. Dog kan pensionister og studerende nøjes med at betale kr. 400 for hele året.


Støttemedlem af spejdertroppen

Et medlemskab koster kr. 75,00 om året. Alle kan være støttemedlem - også uden kendskab til spejderliv, knob og knuder, gryder og morsealfatet. Alle opfordres til at blive støttemedlemmer, da det er til stor økonomisk hjælp for spejdertroppen. 100 støttemedlemmer under 30 år udløser et økonomisk tilskud til spejdertroppen på kr. 100.000.
Kontakt Susse Flinker.