Vores aktiviter

Hver lørdag inviterer vi til bibelstudium kl. 9:45 og gudstjeneste kl. 11:00. Dertil kommer en række andre aktiviteter i menigheden:

 

TUC

står for teen-ungdoms-club og er et tilbud for dem, som går i 6.-9. klasse med tilknytning til Vejlefjordkirken samt deres venner. Vi mødes om onsdagen mellem kl. 18:30 og kl 21:00. Ofte sker det i forskellige private hjem. Her har vi forskellige planlagte aktiviteter. Nogle gange er vi på besøg for at høre om job eller andet, som vi finder interessant. Der har også temaer, som knytter sig til fx årstiden. Det koster lidt at være med, så vi opkræver et årligt kontingent, som dækker en del af vore udgifter. Du kan se de planlagte aktiviteter i kalenderen. Du kan også rette henvendelse til lederen af projektet Jill Rasmussen, 7589 5446.

Fællesspisning

er en social-kolinarisk oplevelse i kirkens krypt den første sabbat i måneden umiddelbart efter gudstjenesten. Man medbringer sin mad + lidt mere til kirkens gæster. Alle er velkommen til at tage del og nyde fællesbordets glæder. Fællesskabet varer henved 2-3 timer.

Bliv lidt længere

Et tilbud i forlængelse af fællesspisningen, hvor der vil være mulighed for at blive i kirkens krypt til socialt samvær med forskellige uformelle aktiviteter.

Spejder

er et tilbud til de 6-70-årige i menigheden og deres venner. Vi mødes om tirsdagen i Kirkens krypt, hvor vi har vores patruljearbejde med udvikling af forskellige færdigheder. Vi tager på ture og bekræfter vore færdigheder – ikke mindst på den årlige landslejr. Kontaktperson er Flemming Nutzhorn tlf. 4031 3087.

Kor-4

er et frivilligt kor, som består af voksne af begge køn med sanglyst. Der er øvetid kl. 19:30 – ca hver anden mandag – og koret medvirker i kirken, ved musikalske begivenheder på Vejlefjordskolen – Broget Aften, Julekoncert, Forårskoncert – samt ved andre arrangementer.